Phần mềm quản lý sân Patin

By admin 6 years agoNo Comments

1. Quản lý thẻ vào sân

2. Quản lý khách hàng, thẻ thành viên, thẻ tích điểm, thẻ giảm giá

3. Quản lý linh hoạt nhiều loại hình dịch vụ cho thuê và bán hàng

4. Quản lý mặt hàng

5. Quản lý kho hàng

6. Quản lý bán hàng

7. Quản lý quỹ (thu-chi)

8. Chấm công, tính lương, tạm ứng

9. Lãi lỗ

10. Chốt ca và chuyển ca

11. Xem báo cáo online trên di động, máy tính bảng

Category:
  Phần mềm quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published.